Nasi Zawodnicy

Kategoria WENTYLKI

 • Rybiński Szymon
 • Oskar Sąsiadek
 • Borys Świetlicki
 • Gołaszewski Jakub
 • Gołaszewski Albert
 • Kotłowski Jakub
 • Szczepański Filip
 • Utko Filip
 • Korbowski Jasiu
 • Grablewski Hubert
 • Sęk Jakub
 • Gardzielewki Kacper
 • Tosia Kucharska
 • Jakub Sęk
 • Karinka Wojcieszek
 • Adaś Chyliński
 • Julka Hermaszewska
 • Hania Deptuła

Huragany

Kategoria Żak młodszy

 • Koniuszewski Antek
 • Marek Stasiu
 • Iga Karczewska

Kategoria Żak

 • Kacper Bartnik
 • Dawid Zariczny
 • Mateusz Kuś
 • Piotr Hermaszewski
 • Jasiu Sobieraj
 • Dawid Słomiński
 • Paweł Firkowski
 • Jadwiga Kucharska
 • Małgosia Wojcieszek
 • Zygadło Julian
 • Wiśniewski Jakub

Kategoria Młodzik

 • Justyna Cebula
 • Bartosz Boryna
 • Julian Baszkowski
 • Jakub Sobieraj
 • Marek Zgrzywa
 • Zuzanna Chylińska
 • Orłowski Juliusz

Kategoria Junior młodszy

 • Zuzanna Firkowska
 • Zuzanna Sęk
 • Karol Pergol
 • Natalia Śliwińska
 • Stencel Jakub

Kategoria Elita

 • Bożena Lorkowska
 • Weronika Lorkowska
 • Paweł Pietkiewicz

Kategoria Masters

 • Beata Lorkowska
 • Tomasz Lorkowski
 • Krystyna Wojcieszek
 • Sąsiadek Czarek