Nasi Zawodnicy

WENTYLKI

 • Szymon Leszczyński
 • Jaś Zaborowicz
 • Borys Świetlicki
 • Tymon Miszewski
 • Adam Kruszewski
 • Jasiu Karbowski
 • Hubert Grablewski
 • Michalina Gosławska
 • Karinka Wojcieszek
 • Adaś Chyliński
 • Kinga Słomion
 • Jan Wydarty
 • Dawid Kruszewski
 • Antoni Gosławski
 • Hania Marek
 • Wojtek Krynicki
 • Igor Gardzielewski
 • Filip Deptuła
 • Filip Szymczuk
 • Lena Florczak
 • Wojciszke Kaja
 • Wojciszke Artur


HURAGANY

Kategoria Żak

 • Antek Koniuszewski
 • Stasiu Marek
 • Kacper Gardzielewski
 • Antonina Kucharska
 • Ania Wydarty
 • Nikodem Markowiak
 • Tomasz Cieślik

Kategoria Młodzik

 • Mateusz Kuś
 • Dawid Słomiński
 • Damian Milewski
 • Jadwiga Kucharska
 • Julia Słomion
 • Lena Wesołowska
 • Aleksander Popowicz
 • Aleksander Koupeloglou

Kategoria Junior młodszy

 • Bartosz Boryna
 • Jan Sobieraj
 • Jakub Wiśniewski
 • Paweł Zbonikowski
 • Alex Myśliński
 • Małgosia Wojcieszek

Kategoria Junior

Jakub Sobieraj

Antoni Dąbrowski

 • Marek Zgrzywa

Kategoria Elita

 • Bożena Lorkowska

Kategoria Masters

 • Beata Lorkowska
 • Tomasz Lorkowski
 • Krystyna Wojcieszek
 • Łukasz Słomion