Kategoria  WENTYLKI
 • Rybiński Szymon
 • Oskar Sąsiadek
 • Borys Świetlicki
 • Szczepański Filip
 • Karbowski Jasiu
 • Grablewski Hubert
 • Gardzielewki Igor
 • Tosia Kucharska
 • Hania Marek
 • Karinka Wojcieszek
 • Adaś Chyliński
 • Julka Hermaszewska
 • Słomion Kinga
 • Cieślik Tomasz
 • Antek Gosławski
 • Dawid Kruszewski
 • Wojtek Krynicki
 • Jan Wydarty
 • Piotr Wojda
 • Aleksander Sapiecha
 • Filip Deptuła
 • Lena Florczak
 • Nadia Kujawa

        Huragany 

Kategoria Żak 

 • Koniuszewski Antek
 • Marek Stasiu
 • Gardzielewski Kacper
 • Słomion Julia
 • Kucharska Tosia
Kategoria Młodzik

 • Małgosia Wojcieszek
 • Lena Wesołowska
 • Jadzia Kucharska
 • Dawid Słomiński
 • Dawid Zariczny
 • Kuba Wiśniewski
 • Alex Myśliński
 • Aleksander Popowicz
 • Mateusz Kuś
 • Piotr Hermaszewski

Kategoria Junior młodszy
 • Bartosz Boryna
 • Igor Kujawa
 • Paweł Zbonikowski
 • Juliusz Orłowski
 • Jakub Sobieraj
 • Marek Zgrzywa
 • Antoni Dąbrowski
Kategoria Elita
 • Bożena Lorkowska
TRENERZY 
Tomasz Lorkowski
Beata Lorkowska