ZARZĄD OGNISKA TKKF     

prezes: Beata Lorkowska
v-ce prezes: Tomasz Lorkowski
sekretarz: Beata Kordus
skarbnik: Mirosława Lorkowska

Zajęcia szkółki kolarskiej prowadzi instruktor kolarstwa
pan Tomasz Lorkowski tel.: 692 615 694

numer konta bankowego:
79 1050 1764 1000 0092 0259 8638

               KONTAKT               

tel.: 604 966 346 lub 692 615 694
Szkółka Kolarska BELTA TEAM powstała w 2007 roku
przy ognisku TKKF "Chełm Spółdzielczy"

Zajęcia prowadzi instruktor kolarstwa pan Tomasz Lorkowski.
Treningi MTB prowadzone są na terenie zamkniętym - obiekt MOSiR Gd Chełm
ul. Zielonogórska 4. Szkółka zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku 6 - 15 lat
do doskonalenia jazdy rowerem. Dzieci uczą się techniki jazdy rowerem, ćwiczą wytrzymałość i szybkość. Podczas każdych zajęć prowadzona jest gimnastyka
z rowerem. Starsza, zaawansowana grupa wyjeżdża na treningi również w teren. 

Szkółka kolarska dla swoich zawodników organizuje wycieczki integracyjne. Organizuje również zawody rowerowe.